Disclaimer en Privacy gegevens

Hellome.nl (ook te noemen Hellome) neemt de privacy van al haar gebruikers zeer serieus en zal informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacy statement en disclaimer van Hellome uiteen gezet. Dit privacy statement heeft betrekking op gegevens die Hellome via de website verzamelt. Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.hellome.nl (hierna ook : "Hellome" te noemen). Wij raden u aan het onderstaande Disclaimer en Privacy statement nauwkeurig door te lezen en contact op te nemen met de organisatie waar nodig.

 

1. Informatie en communicatie

 

Hellome besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op Hellome. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) Hellome volledig en/of juist is. U aanvaardt dat Hellome alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op Hellome op het moment van gebruik. Hellome is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is Hellome niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van Hellome of het onvermogen om Hellome te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Hellome garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en de organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Hellome is te allen tijde bevoegd om de inhoud van Hellome aan te passen.

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) Hellome, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto's, programmatuur, merken, logo's en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Hellome of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via Hellome. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Hellome, is het u niet toegestaan om de inhoud van Hellome openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruikte maken van Hellome en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-) substantieel deel van Hellome (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de databankenwet.

 

3. Verwijzingen naar websites van derden

 

Hellome kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Hellome geen zeggenschap. Hellome accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

 

4. Rechtskeuze en -bevoegdheid

 

Op uw gebruik van Hellome alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

5. Wie is Hellome?

 

Hellome.nl is een handelsnaam van Internet+ Bureau Get.Noticed. Hellome profileert zich als cv-database, expliciet voor het tonen van kandidaten van commerciële arbeidsbemiddelaars, zoals uitzendbureaus, detacheringbureaus, werving & selectiebureaus en re-integratiebureaus. Get.Noticed Internet+ Bureau en ook Hellome zijn gevestigd te Nederweert aan de Eindhovensebaan 7h en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 517.152.95

 

6. Wat doet Hellome?

 

Hellome biedt een overzichtelijke marktplaats waar werkgevers kunnen zoeken naar inzetbare kandidaten van commerciële arbeidsbemiddelaars. Hellome toont alleen content (inhoud) die handmatig of automatisch geplaatst is door een aanleverende gebruiker van Hellome. Hellome plaatst zelf nooit content. De content wordt te allen tijden geleverd door de aanleverende gebruiker (dit zijn altijd uitzendbureaus, detacheringbureaus, werving & selectiebureaus en re-integratiebureaus.) Bedrijven (zoekende gebruikers van Hellome) mogen gratis en zonder account- en inloggegevens zoeken in de door de aanleverende gebruikers content. Doelstelling is dat de zoekende gebruiker reageert op een of meerdere profielen van de aanleverende gebruiker, zodat een match tussen kandidaat en vacature tot stand kan komen. Hellome heeft geen commercieel belang bij de totstandkoming van de match tussen beide partijen.

 

7. Wat is belangrijk omtrent profielen van kandidaten?

 

Hellome toont alleen kandidaat-profielen (content) die door de aanleverende gebruiker zijn geplaatst (dit zijn altijd uitzendbureaus, detacheringbureaus, werving & selectiebureaus en re-integratiebureaus.) Hellome adviseert de aanleverende bureaus de kandidaat-profielen te allen tijden op anonieme basis te plaatsen op Hellome. Dit om de privacygegevens van de bemiddelbare kandidaat te waarborgen en om de reactie van de zoekende gebruiker naar de aanleverende gebruiker te verwerven. Hellome is niet aansprakelijk voor de inhoud van de kandidaat-profielen en accepteert ook nimmer verantwoordelijkheid hieromtrent. De aanleverende gebruiker is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de inhoud, de juistheid, de volledigheid en de waarborging van de privacy gegevens van de kandidaat die door de aanleverende gebruiker geplaatst wordt op Hellome.

Hellome toont in het kader van de privacy in een kandidaat-profiel geen vaste locatie voor NAWTE en andere persoonlijke gegevens van de kandidaat, om de kandidaat anoniem te houden. Worden namen en/of andere persoonlijke gegevens van de kandidaat weergegeven is de aanleverende gebruiker te allen tijden verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

 

8. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Hellome ze?

 

Ter uitvoering van de dienst maakt Hellome gebruik van cookies die door uw browser tijdelijk ("sessie" cookies) of voor langere tijd ("permanente" cookies) worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van Hellome naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Hellome teruggestuurd wordt. Met behulp van een permanente cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de website speciaal op u worden ingesteld. Hiermee bespaart u dus tijd. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's u bekijkt en van welke opties op de website u gebruik maakt. Een cookie kan geen virussen verspreiden. Op de website worden advertenties van derde partijen getoond. Deze advertenties kunnen ook van cookies gebruik maken. Hellome heeft echter geen zeggenschap over de wijze waarop deze derde partijen cookies gebruiken en accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid daarvoor. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen of geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de dienst of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) de dienst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

9. Google Analytics

 

Hellome maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven om Hellome te helpen analyseren hoe u van de diensten gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Hellome bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Hellome en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals beschreven in paragraaf 8.

Google Inc. en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor-privacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

 

10. Op welke wijze beschermt Hellome informatie?

 

Hellome heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding 'https' in de URL (de webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien u tweemaal klikt op het slotje, kunt u controleren of u veilig contact hebt met de website.

Hellome kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Hellome getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw gegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. Tevens wijst Hellome u er op dat de door u met behulp van de dienst openbaar gemaakte content door derden zal worden bekeken en gebruikt. Hellome kan niet garanderen dat deze derden uw gegevens nooit voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

 

11. Overdracht onderneming

 

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Hellome, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Hellome fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen gegevens worden overgedragen.

 

12. Doorgifte naar landen buiten de EU

 

Gezien het feit dat Hellome gebruik maakt van Google Analytics, zoals hierboven beschreven in paragraaf 5, geeft Hellome persoonsgegevens van u door aan de Verenigde Staten. Het feit dat Google is aangesloten bij het Safe Harbour-programma betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

13. Bewaren van uw gegevens

 

Hellome bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

 

14. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Hellome?

 

De dienst kan hyperlinks bevatten waarmee u de dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Hellome heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website zijn verkregen. Hellome accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 

15. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

 

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

 

16. Rechtskeuze en -bevoegdheid

 

Op uw gebruik van Hellome alsmede deze privacy gegevens is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze privacy gegevens, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

17. Contact

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van Hellome, de disclaimer of de privacystatement kunt u via e-mail contact met ons opnemen op onderstaand adres:

 

Get.Noticed Internet+ Bureau

Inzake "Hellome"

info@getnoticed.nl

www.getnoticed.nl